Kempers & Koppenol Contactgegevens

Zoek een woning

De starterslening blijft bestaan!

Hét product voor starters op de koopwoningmarkt krijgt een vervolg. In basis blijft de Starterslening hetzelfde, onder de motorkap veranderen er een aantal kenmerken van de lening.

Wijzigingen onder de motorkap
De Starterslening blijft dé lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door NHG. Om dit mogelijk te maken, wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoud de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Zekerheid voor starters
Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de (eerste) hypotheek minder vaak een beroep op NHG wordt gedaan. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Oude regeling: passeren vóór 31 december 2016 
In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is bepaald dat Startersleningen die vóór 31 december 2016 passeren, vallen onder de ‘oude’ voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek valt een Starterslening die ná 31 december 2016 passeert onder de gewijzigde voorwaarden. Om de overgang naar het gewijzigde product soepel te laten verlopen, ontvangen aanvragen die na 30 september binnen komen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

1 oktober: introductie productwijziging
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Aanvraag binnen vóór 1 okt. 2016 - passeren vóór 31 dec. 2016          > Oude Starterslening
  • Aanvraag binnen vóór 1 okt. 2016 - passeren ná 31 dec. 2016             > Gewijzigde Starterslening
  • Aanvraag binnen ná 1 okt. 2016                                                                        > Gewijzigde Starterslening

Een aanvraag die ná 30 september 2016 bij SVn binnen komt, krijgt automatisch de gewijzigde voorwaarden. Een aanvraag die vóór 1 oktober compleet bij SVn binnen is, maar tussen 1 oktober en 31 december passeert, valt onder de oude voorwaarden.


Bron: SVn

Terug naar overzicht